Мониторинг на енергия

Цялостна система за мониторинг на потреблението на електроенергия, газ, вода и др. Има възможност да следи за нивото на влажност, CO₂ и температура в помещения и външна температура.

Показване на единствения резултат